ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

BioNike

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νικηφόρου Ουρανού 3, 54627, Περιοχή Βίλκα
2310 989603 - 4

ΑΘΗΝΑ

Κων.Τσαλδάρη 45, 11363, Αθήνα
210 6400990